Vil du se webinaret “Det grunnleggende innen regnskap” Få de 5 første stegene på veien til å bokføre eget regnskap