Kan få dagpenger fra Nav

Er du arbeidsledig og går med tanker om å starte egen virksomhet? Da kan det hende at NAV kan tre støttende til i oppstartfasen

Dagpenger og etablering av egen virksomhet

Fra 1. januar endres regelverket for dagpenger under etablering av egen virksomhet. De fastsatte periodene med dagpenger under utvikling og oppstart avvikles, og det kan gis dagpenger under etablering i inntil 12 måneder. Etablerere kan da selv avgjøre når i denne perioden de vil starte opp virksomheten. Bakgrunnen for endringen er at det vurderes som viktig å kunne starte tidlig med salg av varer eller tjenester. Dette antas å øke sannsynligheten for en vellykket etablering. Etablerere som får dagpenger skal fortsatt følges opp av NAV-kontorene som blant annet skal behandle næringsfaglig vurdering og kontrollere at etablering blir registrert i offentlige register.

Enslig mor eller far og etablering av egen virksomhet

Endringer for dagpenger under etablering av egen virksomhet gjelder også for enslig mor eller far.

Les mer her på Nav sine sider