Når man får regnskapsforståelsen forsvinner frykten.  Da går bokføring og hele regnskapsjobben som en lek