Hjemmekontor i enkeltpersonsforetak

En del selvstendig næringsdrivende som driver enkeltpersonforetak har kontoradresse på boligadressen, og leier ikke eksterne lokaler for virksomheten. I denne artikkelen oppsummeres reglene som gjelder for skattemessig fradragsrett for kontorhold i

Continue Reading