Importerte varer med en verdi under 350 kroner har hittil vært fritatt for avgift og toll. Men nå kan det endre seg: Stortinget ønsker å fjerne denne grensen, og det vil sannsynligvis skje fra og med 1. januar 2020. I juni sendte Finansdepartementet et forslag ut på høring om endringene i den mye omtalte 350-kronersgrensen for varesendinger fra utlandet, og forslaget er i per dags dato fortsatt under behandling.

Her er det du må vite om endringene.

Importerte varer med en verdi under 350 kroner har hittil vært fritatt for avgift og toll. Men nå kan det endre seg: Stortinget ønsker å fjerne denne grensen, og det vil sannsynligvis skje fra og med 1. januar 2020. I juni sendte Finansdepartementet et forslag ut på høring om endringene i den mye omtalte 350-kronersgrensen for varesendinger fra utlandet, og forslaget er i per dags dato fortsatt under behandling.

Her er det du må vite om endringene.

Derfor endres 350-kronersgrensen

350-kronersgrensen ble i sin tid innført for at varer av lav verdi skulle unngå høye gebyr ved fortolling. Opphevelsen av dette fritaket skal ifølge Finansdepartementet legge til rette for at forbrukere betaler lik avgift uavhengig av om varene omsettes i Norge eller om de kjøpes fra utladet. Forslaget vil omfatte alle varer, med unntak av næringsmidler slik som mat og drikke, alkohol og tobakk med verdi opp til 3.000 kroner sendt fra utenlandsk selger. Disse varegruppene vil ha egne regler.   

Utenlandsk selger skal kreve inn avgift

Den utenlandske selgeren, slik som Ebay eller Amazon, er foreslått å skal kreve inn merverdiavgift ved salg til forbrukere i Norge og betale inn avgiften til Skatteetaten gjennom en forenklet nettløsning. Nettbutikker som er registrert i Norge krever inn merverdiavgift den dag i dag. Avgiften vil altså inngå i prisen som forbrukeren tilbys fra de utenlandske nettbutikkene, og forbrukeren og transportøren trenger dermed ikke å ha noe med avgiftsbehandlingen å gjøre.   

Skatteetaten er i gang med utarbeidelsen av en nettbasert løsning for et forenklet registreringssystem for utenlandske aktører som selger varer til lav verdi.  

Hva med tollavgift?

Det er foreslått at varer med verdi under 35o kroner fremdeles skal leveres til forbruker uten tollbehandling, og dermed uten tollavgift. Dette fordi merverdiavgift allerede vil være betalt når varen ankommer Norge. Dette vil imidlertid ikke gjelde for næringsmidler.  

Dette er foreslått å gjelde for næringsmidler

Mat, brus og godteri, altså næringsmidler, skal deklareres før de innføres til Norge før merverdiavgift og særavgifter som sukkeravgift betales. Det er foreslått å ilegge avgift på slike næringsmidler fra første krone.  


Kilder: RegjeringenRegjeringens dokumenter fra høringen