Timer has expired!

KUrs i enkel budsjettering ......................starter snart

Onlinekurs i 6 moduler som inkludert budsjett maler og korte lærefilmer

Få bedre økonomistyring! JA, men hva er økonomistyring?........ Det er ganske enkelt bedre kontroll over hvordan du forvalter bedriftsøkonomien din. 

Det er smart å ha et likviditetsstyringsverktøy som gir viktig beslutningstøtte når du skal gjøre valg av økonomisk betydning. Du lager raskt og enkelt oppdaterte likviditetsprognoser. Du får kontroll og oversikt, og kan dermed utnytte bedriftens kapital bedre. Lær å forstå og bruke ditt eget verktøy for økonomisk planlegging. 


 •  Det finnes programmer som kan Integreres med ditt regnskapssystem. 
 •  Verktøy som er lette å justere for fremtidige hendelser
 •  Få bedre kontroll og oversikt

 • Modul1 - Oppstarts budsjett

  Brukes ved oppstart av firma eller et nytt prosjekt. Hvordan vi tenker og setter opp et oppstarts budsjett

  Modul 2 - Driftsbudsjett

  Når skal driftsbudsjett benyttes, og hvordan kan vi buke malene. Hvordan budsjetter i et regnskapsprogram

  Modul 3 - Budsjett ENK- Næring/Privat 

  Hvordan kan de som driver enkeltpersonforetak budsjettere på en god og effektiv måte. 

  Modul 4 - Likviditetsbudsjett

  Alle bedrifter bør benytte likviditets budsjett. Grunnlaget fra driftsbudsjettet kan benyttes, eller integrerte system fra bank og regnskapsprogram. Få fokus på penge flyt. Penger inn og ut. oversikt over hva bedriften har av penger på kontoen nå og i de kommende månedene

  Modul 5 - Prognoser og Budsjett

  Forskjellen på budsjett og prognose. Vi bruker begge deler og lære deg verktøy på når vi skal benytt disse. 

  Modul 6 Verktøy og maler

  Budsjett maler og verktøy - Hvordan excel malene skal brukes smart. - Analyse verktøy


  Kurset budsjettere

  xxx,- 


  asdasdasasasdasdd


  sdasdasdasdasdd

  Etter bruk av budsjetter, endret min bedriftsøkonomi seg til drastisk økning

  Siren Langeland - Entrepreneur

  Ofte spurte spørsmål

  Copyright © YourCompany. All Rights Reserved