Siren Langeland grunnlegger av Totalpakka- din digitale regnskapshjelp. Og regnskapsoptimisten. Jeg hjelper folk/småbedrifter med å lære seg å redusere kostnader med å bokføre sine egne regnskap. Det å følge utviklinga i samfunnet er helt nødvendig mener jeg. Og det å ta styringa med å lære seg bokføring, lese regnskapet og ta ansvaret for sitt eget regnskap, gir deg viktig innsikt i eget foretak, innsikt i enkle regnskapsregler som du trenger-…… og samtidig redusere store kostnader i starten av karrieren din.

 Lurer du på hvorfor noen bedriftseiere lykkes bedre enn andre og får til lønnsomme bedrifter? Det er faktisk gjort forskning på hvorfor enkelte lykkes. Så seier forskningen at et av kriteriene for å lykkes, er å holde orden i sysakene, altså orden på papirene og overholde frister og betale regninger til rett tid. (unngå mulkt og dårlig rykte) Og det å være smart og strukturert med regnskapet, vil spare deg mange penger  i starten, og det er også viktig.

Hvis du skal starte liten bedrift ville ikke du også prøvd å gjøre alt du kan helt fra starten, for at du og skal lykkes med ditt foretak? Evt lykkes enda bedre med ditt eksisterende foretak