Hva gjør du om noen misbruker forretningshemmelighetene dine? Vern av forretningshemmeligheter er blitt mer viktig og verdifullt enn noen gang, i en verden som flommer over av tilgjengelig informasjon og nye teknologiske løsninger.

Hvilke rettigheter man har i beskyttelse av forretningshemmeligheter som produksjonsmetoder eller kundelister har hittil hatt et uklart og spredt regelverk. Nå er en ny lov på trappene som skal sikre et bedre vern av innehavere av forretningshemmeligheter.

Regjeringen vil gjøre reglene klarere

Reglene for vern av forretningshemmeligheter som finnes i dag er fragmentert og overlappende, fordi de har vært skrevet i både markedsføringsloven og i straffeloven. Ved å samle bestemmelsene for forretningshemmeligheter i én lov, vil det bli et klarere regelverk som er lettere å forholde seg til.

Mer detaljerte håndhevningsregler

I det nye lovforslaget gis det en klarere regulering av hvilke sanksjoner og tiltak som eieren av forretningshemmeligheten kan påberope seg ved et overtramp.

Konsekvenser for brudd på forretningshemmeligheter vil som tidligere kunne være en rettslig dom som gir forbud mot eksisterende og fremtidige inngrep, fordeling av vederlag og erstatning.

Det som er nytt i loven som kommer er at domstolen også vil kunne gi inngriperen pålegg om spesifikke tiltak, for eksempel:
  • Tilbakekalling av varer
  • Tilintetgjøring av varer, dokumenter eller gjenstander som inneholder forretningshemmeligheten
  • Utlevering av varer til innehaveren av forretningshemmeligheten

Foreldelsesfrist på tre år gjør at man må handle raskt

I loven er det en foreldelsesfrist på tre år, der utgangspunktet for fristen er når du får eller burde ha fått mistanke om inngrep i forretningshemmelighetene. Det betyr at man som bedriftseier må handle ganske raskt om man mistenker misbruk av forretningshemmeligheter.

Dette bør bedriftseier og styret foreta seg for å verne om bedriftshemmeligheter

Det er viktig at de ansvarlige personene i bedriften har et aktivt og bevisst forhold til hvilke opplysninger i bedriften som klassifiseres som bedriftshemmeligheter. På den måten er det enklere å få oversikt, slik at man kan beskytte opplysningene på sikkert vis.  

Hva er definisjonen på en forretningshemmelighet?

Definisjonen på en forretningshemmelighet er opplysninger i en bedrift som er hemmelige og av den grunn har kommersiell verdi. I tillegg må innehaveren av hemmeligheten ha gjort rimelige tiltak for å sikre hemmelighold.

Eksempler på forretningshemmeligheter er
  • Teknisk kunnskap
  • Forretningsplaner og forretningsstrategier
  • Informasjon om kunder og leverandører
  • Markedsundersøkelser

Legger til rette for økt innovasjon i næringslivet

Å gi en bedre beskyttelse av forretningshemmeligheter har stor betydning for konkurranseevnen til næringsdrivende. Når forretningshemmelighetene er beskyttet gir det bedriftene et vern for de resultatene man får som følge av investeringer i forskning og utvikling.