OPPDATERING regjeringsens støtteordning for bedrifter

Hva nå for mindre AS, Enkeltpersonforetak og Frilansere i krise?
Permitteringer, sykmeldinger og inntektsfrafall!

NY oppdatering- økonomiske tiltak for deg som driver ENKELTPERSONFORETK ELLER ER FRELANSER 

Den nye inntektssikringen som alle partier på Stortinget ble enige om mandag, gjaldt ikke før etter 17 dager for selvstendige næringsdrivende med enkeltpersonforetak. Dette til forskjell fra arbeidstagere, som etter forliket i Stortinget mandag nå er sikret 20 dager med full lønn.

Regjeringen vil nå fylle gapet mellom dag en og dag 17, for de som brått mister inntekten.

Det skjedde etter at det hadde kommet kritikk mot den nye inntektssikringen. Den var ikke god nok for  enkeltpersonforetak. Nå vil personer som jobber for seg selv kunne sikres inntekt fra første dag.

– Det overordnede budskapet er at de ordningene som vi har, de kan folk være trygge på, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) 

– De tiltakene som hele det politiske Norge har stilt seg bak, for eksempel at du skal få 100 prosent av lønnen din de første 20 dagene med permittering, er penger man kan være trygge på at kommer, sier Røe Isaksen

– Men vi klarer ikke å få til alt på en gang. Det kan bli forsinkelser. Og kanskje særlig når det gjelder helt nye systemer kan det ta noe tid før kommer på plass

Det er politiske enighet på Stortinget om at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring fra NAV. I påvente av at NAV får på plass en teknisk løsning for denne ordningen, arbeider regjeringen med en kortsiktig ordning der selvstendig næringsdrivende og frilansere skal kunne få inntektssikring fra kommunene i NAV-kontoret. Foreløpig er det ingen endringer i regelverket. Vi vil oppdatere informasjonen om ordningen når det er avklart. Regjeringen er innstilt på at kommunen i den nye kortsiktige ordningen skal se bort fra de vanlige kravene om å at du først må bruke disponible midler. Per i dag er imidlertid reglen at du først og fremst må bruke de pengene du selv har tilgjengelig, før du kan få økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Økonomisk stønad vil bare dekke det aller mest nødvendige, og du har ikke krav på økonomisk stønad til å dekke gjeld. Det betyr at dersom du for eksempel har huslån, må du be banken din om avdragsfrihet. Les om sosialhjelp dersom du ikke har egne midler og ønsker mer informasjon. Flere spørsmål og svar: Selvstendig næringsdrivende – hva gjelder i min situasjon? Se informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med NAV-kontoret 

Endringer i regelverket- NAV sine sider

Denne siden blir løpende oppdatert, sist oppdatert 19.03.2020 10:05

16. mars ble det foreslått flere regelendringer som følge av virkningene av koronaviruset. Disse er ikke endelig vedtatt.

Endringene som kommer kan gi deg rett til dagpenger, selv om du ikke oppfyller vilkårene slik de er i dag.

Du bør registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger dersom du har blitt arbeidsledig, selv om du er usikker på om du har rett til dagpenger.

Vi oppdaterer informasjonen så snart regelendringene er nærmere avklart.

Gå inn på NAV her

Følg meg på sosiale media

Facebook

Youtube

instagram

Podcast

Gratis samtale

Hadde det vært godt å få hjelp til deler av regnskapet?