Hva er de vanliste begrepene i regnskapet?
jeg forklarer hva kundefording og leverandørgjeld er.

Klikk på filmen under....

Ønsker du å få svar på når du bør starte opp bedriften din, og hvordan bokføre ditt eget regnskap? Få hurtig innføring her. Regnskapsoptimister som vil skjønne egne tall:

Følg meg på sosiale media

Facebook

Youtube

instagram

Podcast

Gratis samtale

Hadde det vært godt å få hjelp til deler av regnskapet?