Det er forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på tips og driks

Fra nyttår ble det innført nye bokføringsregler, som medfører at arbeidsgiver må føre oversikt over mottak av tips og driks. Tips og driks skal innrapporteres, og arbeidsgiver vil også bli pålagt å gjennomføre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på samme måte som for ordinær lønn til ansatte.

Hva blir konsekvensene ? Hensikten ved forslaget er å ivareta arbeidstakernes rettigheter, ikke alle er enig i det

Finansministeren har poengtert at dette tiltaket vil bidra til å styrke arbeidstakernes rettigheter. Innføringen av plikten til å betale arbeidsgiveravgift for tips vil redusere dagens konkurransevridning, vil gi like skattevilkår for bruk av arbeidskraft og bidra til høyere verdiskapning. Men en mulig konsekvens av dette kan være at arbeidsgiver nekter ansatte å ta i mot tips og driks, utelukkende for å unngå kostnaden med arbeidsgiveravgift. Dersom dette er tilfellet, vil en gjennomsnittlig servitør som i snitt får inn 500 kroner i tips per skift, kunne tape 115.000 kroner i året dersom arbeidsgiver nekter de ansatte å ta i mot tips.