Gjør noen økonomiske grep, som kan lønne seg for å minimere skatten for 2018. Det er viktig at dette gjennomføres før 31. desember, slik at man er sikker på at det registreres i 2018.

Vurdert å anskaffe nytt driftsmiddel i virksomheten før nyttår? 

Skattemessig er det smart å investere i nye driftsmidler sent på året, fordi avskrivningsbeløpet skattemessig blir like stort som om driftsmidlet var anskaffet tidlig i året. Forutsetningen er at driftsmidlet, som kan være maskiner, datautstyr, møbler eller lignende, har en kostpris på 15.000 kroner eller mer. 

Utsett bonus og overtidsgodtgjørelse 

Dersom du i 2018 har passert grensen for trinnskatt 3 og/eller 4, som er innslagspunktet for toppskatten, og forventer noe lavere inntekt i 2019, kan det være lønnsomt å utsette utbetaling av eksempelvis overtid og bonus til nyåret.  

Fyll opp BSU-kontoen 

Er du under 34 år? I så fall kan det være lurt å fylle opp BSU-kontoen før nyttår. BSU er en svært lønnsom spareform, hvor man kan spare inntil 25.000 kroner i året, og få 20 % skattefradrag på sparebeløpet. Dersom du sparer det maksimale beløpet, gir det et skattefradrag på 5.000 kroner.  

Gi gaver til veldedige formål, eller forskudd på arv 

Gaver til veldedige formål gir skattefradrag dersom gaven er minst 500 kroner eller mer.  

Du kan også spare skatt på å gi forskudd på arv. Dersom du har en netto formue som overskrider fribeløpet for formuesskatt, kan du spare formuesskatt ved å gi forskudd på arv til barn som er 17 år eller eldre. For barn under 17 år føres formue og renter i foreldrenes skattemelding.

… Og dette burde du ikke gjøre 

Ifølge Skattebetalerforeningen er det mange som hvert år prøver å «lure» Skatteetaten ved å ta ut store pengebeløp fra bankkonto kort tid før jul, og sette det inn igjen kort tid etter nyttår. Sannsynligheten for å bli oppdaget for slike «lure» triks er ganske stor, og man risikerer tilleggsskatt, noe som gjør dette ulønnsomt.