Det er mye som skal gjøres før jul og nyttår. I tillegg til julehandel og julevask kan du også gjøre noen grep økonomisk som lønner seg om du vil minimere skatten din for 2019. Det er viktig at tiltakene gjennomføres før 31. desember, slik at man er sikker på at det registreres for dette skatteåret.
Her er noen skattegrep som kan gjøres før nyåret for å redusere skatten.  

Har du vurdert å anskaffe nytt driftsmiddel i virksomheten før nyttår? 

Skattemessig er det smart å investere i nye driftsmidler sent på året, fordi avskrivningsbeløpet skattemessig blir like stort som om driftsmidlet var anskaffet tidlig i året. Forutsetningen er at driftsmidlet har en kostpris på 15.000 kroner eller mer. Driftsmidler kan for eksempel være maskiner, datautstyr, møbler eller lignende,   

Er du usikker på om 
regnskapet ditt er korrekt og ønsker bistand for å sjekke om du har fått med alle fradragene? Ta kontakt med meg

Utsett bonus og overtidsgodtgjørelse 

Dersom du i 2019 har passert grensen for trinnskatt 3 og/eller 4, som er innslagspunktet for toppskatten, og forventer noe lavere inntekt i 2020, kan det være lønnsomt å utsette utbetaling av eksempelvis overtid og bonus til nyåret.  

Fyll opp BSU-kontoen 

Er du under 34 år? I så fall kan det være lurt å fylle opp BSU-kontoen før nyttår. BSU er en svært lønnsom spareform, hvor man kan spare inntil 25.000 kroner i året, og få 20 % skattefradrag på sparebeløpet. Dersom du sparer det maksimale beløpet, gir det et skattefradrag på 5.000 kroner.  

Gi gaver til veldedige formål eller forskudd på arv 

Gaver til veldedige formål gir skattefradrag dersom gaven er minst 500 kroner eller mer per organisasjon.  

Du kan også spare skatt på å gi forskudd på arv. Dersom du har en netto formue som overskrider fribeløpet for formuesskatt, kan du spare formuesskatt ved å gi forskudd på arv til barn som er 17 år eller eldre. For barn under 17 år føres formue og renter i foreldrenes skattemelding.

Kutt ned på formuesskatten

Hvis du har en formue på over 1.500.000 kroner må du betale 0,85% av den overstigende summen i formuesskatt. Dersom du lenge har planlagt å gå til innkjøp av noe stort er det et godt tidspunkt å gjøre kjøpet nå, for å redusere formuesskatten. Eller du kan gi bort penger i gave eller som forskudd på arv, som tidligere nevnt.

… Og dette burde du ikke gjøre 

Ifølge Skattebetalerforeningen er det mange som hvert år prøver å «lure» Skatteetaten ved å ta ut store pengebeløp fra bankkonto kort tid før jul, og sette det inn igjen kort tid etter nyttår. Sannsynligheten for å bli oppdaget for slike «lure» triks er ganske stor, og man risikerer tilleggsskatt, noe som gjør dette ulønnsomt.  

Få gode råd for hva din bedrift kan trekke fra på skatten

Som bedriftseier er det ofte at man er litt for forsiktig med å føre opp hva man skal ha fradrag for skatt og merverdiavgift på. Det er lett å trå feil, men med gode råd fra Regnskapsoptimisten passer du på at du får alt bedriften din har krav på. Få kvalifisert hjelp med regnskapet