regjeringsens støtteordning for bedrifter

Hva nå for mindre AS, Enkeltpersonforetak og Frilansere i krise?
Permitteringer, sykmeldinger og inntektsfrafall!

Generelle økonomiske tiltak for deg som driver bedrift

Fredag 13. mars startet regjeringen arbeidet med økonomiske tiltak for å hjelpe norske bedrifter i denne perioden. Tiltakene ble utvidet mandag 6. mars og igjen tirsdag 17. mars. Dette er tiltakene som kan hjelpe deg med ENK og AS:

 • Arbeidsgivers lønnspliktperiode reduseres fra 15 til 2 dager ved permittering. For deg med ansatte, betyr det at NAV utbetaler penger til de ansatte fra dag tre av permitteringen.
 • Ventedagene før dagpengeutbetalingene starter når du er permittert oppheves. Dette betyr at dagpengene utbetales raskt, og inntektstapet blir redusert. 
 • Du kan nå få dagpenger under permittering når arbeidstiden din er redusert med 40 prosent. Tidligere var kravet 50 prosent arbeidstidsreduksjon.
 • Alle som blir permittert får full lønn i 20 dager.
 • Enkeltpersonforetak får utsatt fristen for betaling av forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai. 
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av inntekten de siste tre årene. Summen er begrenset til 6G, altså litt under 600 000 kroner. Du kan få støtte fra og med dag 17 etter du måtte avslutte arbeidet ditt.
 • Aksjeselskap som går med underskudd i 2020 kan få igjen penger på skatten i 2021. 
 • Eiere av bedrifter som går med underskudd kan få utsettelse av betaling av formueskatt. 
 • Fristen for arbeidsgiveravgift 15. mai blir utsatt. Den nye fristen er ennå ikke satt.
 • Staten vil gi lånegaranti for små og mellomstore bedrifter slik at banker kan låne ut penger. Lånet må være nytt og bedriften må være levedyktige slik at de klarer seg når krisen er over. Mer informasjon om kriterier kommer.
 • For store bedrifter gjeninnføres statlige obligasjonslån via folketrygdfondet.
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal få utbetalt sykepenger fra og med fjerde sykdomsdag, og omsorgspenger fra og med dag tre.
 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til tre dager.
 • Betalingsfristen for MVA og forskuddsskatt i april utsettes. Ny frist har ikke kommet.
 • Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent, med virkning fra 1. januar 2020.

Mange av tiltakene er allerede satt igang, mens andre er enda ikke helt på plass. Du kan se alle tiltakene på regjeringen sine nettsider.

Permittering som følge av koronavirus

Under koronaviruset nå vil flere bedrifter kjenne på økonomiske utfordringer, og dette vil føre til en del permitteringer. Permittering vil si at man midlertidig blir tatt ut av arbeid. Arbeidsforholdet oppheves ikke, og arbeidsstansen er kun midlertidig. Du kan kun bli permittert hvis du er ansatt. 

Man kan bli permittert fulltid, eller så kan man få delvis permittering ved at  man går ned i stillingsprosent. For å kunne permittere må det være saklig grunn som kan knyttes til bedriften. Dette kan være mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan kontrollere, og som regnes som midlertidige hindringer.

Hvis du er eneste eier og ansatt i bedriften din, og permitterer deg selv mer enn 80 prosent, kan det oppstå tvil om du faktisk kan drive bedriften videre. Om all aktivitet i firmaet opphører vil det fremstå som en avvikling av bedriften og ikke en midlertidig stans. I denne krisesituasjonen vil det nok likevel være lett å forklare en midlertidig full stans i bedriften ettersom at mange blir pålagt det. 

Dagpenger når du er permittert

For å ha rett på dagpenger når du er permittert, må du være fast ansatt med fast arbeidstid. Du kan få dagpenger fra NAV for permittering i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, regnet fra og med første virkedag etter lønnspliktdagene er over. 

Lønnspliktdagene er dagene arbeidsgiveren din må betale dagpenger før NAV tar over utbetalingen. Under koronapandemien er lønnspliktdagene endret fra 15 til 2 dager. 

Mandag 16. mars ble det bestemt at alle som blir permittert skal få tilsvarende full lønn de første 20 dagene av permitteringen. Etter 20 dager vil du få utbetalt opptil 62,4 prosent av din vanlige lønn, og maksimalt 7 190 kroner per uke før skatt. 

Du kan bruke NAV sin dagpengekalkulator for å finne ut hvor mye du kan regne med å få i dagpenger. 

Støtteordninger for enkeltpersonforetak

Hvis du driver et enkeltpersonforetak, mottar du verken lønn eller betaler arbeidsgiveravgift, og har derfor til vanlig heller ikke rett på dagpenger.

Mandag 16. mars bestemte regjeringen at selvstendig næringsdrivende og frilansere også skal få pengestøtte i form av en midlertidig inntektssikring. Støtten tilsvarer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten din de siste tre årene, og du kan få støtte fra dag 17 etter du måtte stoppe driften din.  

Har du nylig startet enkeltpersonforetaket ditt og hatt inntekt som arbeidstaker de siste 36 månedene, kan du ifølge NAV ha rett på dagpenger etter normale regler

Skulle du bli syk med COVID-19, får du utbetalt sykepenger fra og med dag fire. Det er foreløpig uklart om dette gjelder kun for sykdomstilfeller knyttet til koronaviruset, eller også for generell sykdom.

Som selvstendig næringsdrivende har du i utgangspunktet rett på sykepenger fra 17. sykedag med 80 prosent dekning. Noen enkeltpersonforetak har forsikringer med egne regler for sykepenger. Det er mulig å få en forsikring med NAV som korter perioden uten sykepenger, men du må ha vært forsikret i fire uker før forsikringens egne regler trer i kraft.

Tiltak du selv kan gjøre når du driver ENK

For å bedre likviditeten til enkeltpersonforetaket ditt, kan du vurdere å søke om endret forskuddsskatt. Dette kan du søke om på skatteetaten sine sider, samme sted som du søker om endret skattekort. 

Mange vil nok oppleve at totalinntekten i 2020 blir lavere enn forventet. Dette kan gi grunnlag for lavere skatt.

Støtteordninger for deg som driver AS

Hvis du er ansatt i ditt eget aksjeselskap regnes du ikke som selvstendig næringsdrivende, og har dermed rett på dagpenger fra staten ved permittering, på lik linje med alle andre arbeidstakere. 

Dette gjelder også når du er både eier og eneste ansatt i bedriften. Hvis det er tilfellet, må du både søke om dagpenger som ansatt, og dokumentere situasjonen i bedriften og grunnen til permitteringen som arbeidsgiver. 

Støtteordninger for deg som må være hjemme med barn

Perioden arbeidsgiver betaler omsorgspenger er redusert til tre dager, deretter blir dette betalt av staten. Det betyr at selvstendig næringsdrivende og frilansere også vil få utbetalt omsorgspenger fra og med dag tre.

Bortsett fra det, gjelder reglene for omsorgspenger som tidligere for både arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Du har rett på omsorgspenger i inntil ti dager hvert kalenderår hvis du har barn under 12 år. I noen tilfeller kan du få utvidet retten til omsorgspenger

Foreløpig har det ikke kommet noen spesifikke støtteordninger for deg som må være hjemme med barn utenom vanlig omsorgstid som følge av stengte skoler og barnehager. De som har samfunnskritiske jobber vil få tilbud om ordninger slik at de kan fortsette å gå på jobb som vanlig.

Følg meg på sosiale media

Facebook

Youtube

instagram

Podcast

Gratis samtale

Hadde det vært godt å få hjelp til deler av regnskapet?