Hvor mye skatt skal du betale?

Når du er både arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende skatter du på det samlede overskuddet ditt, det vil si både lønnsinntekt + næringsinntekt. Siden du har begge typer inntekt må du bruke skattekort som arbeidstaker og betale forskuddsskatt som selvstendig næringsdrivende.

Du gir beskjed til Skatteetaten hva du forventer å tjene i overskudd i næringen din under «Endre skattekort/forskuddskatt». Skatteetaten foretar da en skatteberegning. Som regel ligger denne mellom 34,4-49,8 prosent. Deretter vil skattekortet og forskuddsskatten bli beregnet basert på foregående år.

Skatten som arbeidsgiveren din har trukket ved utbetaling av lønn + forskuddsskatten du har betalt sammenlignes med den egentlige skatten din ut ifra bruttoinntekt, altså all inntekt før fradrag. Hvis bruttoinntekten din er høyere enn forventet blir det innkrevd restskatt, og hvis den er lavere får du utbetalt det du har betalt for mye.

Som selvstendig næringsdrivende vil du motta skatteoppgjøret litt senere enn vanlig, som regel mellom august og midten av oktober. Hvis du ved enden av året skylder penger kan du betale restskatten senest 31. mai året etter, for å slippe høye renter.

Du kan beregne skatt med Skatteetatens skattekalkulator.

Trygdeavgift og trinnskatt

Bruttoinntekten din danner grunnlaget for personinntekten din. Personinntekten samler lønnsinntekter, næringsinntekter, evt. inntekter fra pensjon, føderåd og livrente. Merk at kapitalinntekter som renter av bankinnskudd, utestående faktura, aksjeutbytte, eller inntekt ved utleie osv. ikke er inkludert.

Trygdeavgift og trinnskatt blir beregnet ut fra denne personinntekten. Du kan finne din trinnskatt på skatteetaten.no. Trygdeavgiften for næringsinntekt er høyere enn for lønnsinntekt og vil derfor bli beregnet ut ifra to personinntekter.

Personinntekt fra ansettelse inkluderer brutto lønnsinntekt, og personinntekt fra foretak inneholder overskuddet fra bedriften din. I 2018 er trygdeavgiften for personinntekt 8,2 prosent, og for næringsinntekt 11,4 prosent.